1. Informujemy, że Travel Benefit Elżbieta Zielińska z siedzibą w Dębe Wielkie, przy ul. Polna 113A (Administrator) dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Użytkowników korzystających z Serwisu Travelbenefit.pl.
 2. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Administrator oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będzie wykonywane zgodnie z ww. rozporządzeniem i realizowane jedynie w celu świadczenia usług dotyczących Serwisu.
 4. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie pod numerem 578 278 208, lub pisemnie: Travelbenefit, ul. Polna 113A, 05-311 Dębe Wielkie.
 5. Serwis świadczy usługi polegające na przekazywaniu Użytkownikom Serwisu zwrotu części wydatków (zwanym dalej Ofertą) za zakup towarów i usług w sklepach internetowych firm współpracujących z Serwisem (zwanych dalej Partnerami).
 6. Z uwagi na charakter prowadzonej przez Administratora działalności, korzystanie przez Użytkownika z Serwisu nieodłącznie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika Serwisu przez Administratora (w zakresie niezbędnych danych: adres e-mail, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego) oraz stosowaniem plików cookies.
 7. Celem przetwarzaniach danych osobowych jest umożliwienie utworzenia konta Użytkownika, rejestracja i rozliczenie Ofert.
 8. Podanie danych osobowych przez Użytkownika, jak również udzielenie zgód dotyczących korzystania z Serwisu jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Serwisu.
 9. Użytkownik może ponadto wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w formie Newslettera, dotyczących Ofert. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera, poprzez wysłanie maila na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą linku dostępnego w wiadomości zawierającej newsletter (o ile udostępniono taką możliwość).
 10. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 11. Użytkownik ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych a także żądania zaprzestania przetwarzania jego danych, oraz żądania całkowitego usunięcia jego danych. W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z Administratorem.
 12. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane w okresie rozliczenia wykorzystanych Ofert, oraz nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy w trakcie których Użytkownik nie skorzystał z Oferty.
 13. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane podmiotom trzecim, poza przypadkami określonymi prawem. 
 14. Dane osobowe Użytkownika nie są wykorzystywane do pozyskiwania innych danych osobowych Użytkownika z innych źródeł.
 15. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.Zmiany Polityki prywatności zostaną udostępnione Użytkownikom poprzez wysłanie zmienionej Polityki prywatności na adres e-mail Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie zmienionej Polityki prywatności, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.
 16. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 17. Pytania i uwagi dotyczące zasad Polityki prywatności oraz ich przestrzegania należy kierować na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.